MTÜ Sola Integra on asjatundliku koolitusteenuse pakkuja riigi(siht)asutustele ja ettevõtetele, kellel on vajadus nii väikese- kui ka suuremahuliste koolitusprojektide elluviimiseks projekti eesmärkidele vastavalt, täies mahus ja tähtajaks. Meid iseloomustab järjepidevus, koolitusprojektide juhtimise suur kogemus, täpsus asjaajamisel, tihe koostöö tellijaga ja projekti eesmärkide saavutamine.

Koolitusprojektide elluviimisel peame tähtsaks järgmisi põhimõtteid:

  • Õppijate väärtustamine – täiskasvanud õppijatele sobiva õppekeskkonna tagamine, õppijate vajadustele vastava õppesisu loomine, õppijate muredega tegelemine, inimlik suhtumine õppijatesse;
  • Lektorite väärtustamine – heade töö-, palga- ja olmetingimuste tagamine, vajaliku tehnika ja koolitusvahendite tagamine, lektori muredega tegelemine, koolituse ettevalmistustööde toetamine;
  • Hankijate/tellijate väärtustamine – täpsus ja põhjalikkus hanke dokumentatsiooni haldamisel, asjaajamisel ja aruannete esitamisel, planeeritud tähtaegade ja eesmärkide järgimine, tihe koostöö hankija esindajaga lepingu täitmisel.

Meil on märkimisväärne kogemus keerukate ja suuremahuliste koolitusprojektide ja õppematerjalide loomise projektide elluviimisel. Seitsme tegevusaasta jooksul oleme edukalt teostanud üle 25 projekti, millest suuremad ja keerukamad on olnud näiteks:

  • Kakskeelsele õppele ülemineku toetamine: koolituste sari  vene õppekeelega koolide juhtkondadele, õpetajatele ja haridusametnikele – 289 osalejat, pikkus 9 kuud;
  • Eesti keele koolitused Ida-Virumaal tasemetele A1, A2 ja B1 – 400 osalejat, pikkus 1 aasta. Tegevused – õppematerjalide ja keeletestide loomine, õpetajate koolitus ja keelekoolitused.
  • Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine – pikkus 1,5 aastat. Tegevused – töölehtede, õpetajaraamatute, video- ja audiostsenaariumite ning video- ja audioklippide loomine, veebilehtede loomine. Vt http://web.meis.ee/vaegkuuljad/ ja http://web.meis.ee/vaegnagijad/index.html

Olulisemate ellu viidud projektide/hangete loetelu leiab SIIT