Hea keelekümbluslasteaedade rahvas!

 Sola Integra OÜ korraldab koostöös SA Innove keelekümbluskeskusega 18.–20.juunil 2014 keelekümblusprogrammi lasteaedade õpetajatele suvekooli.

Lasteaia keelekümblusprogrammi suvekoolist on saanud hea traditsioon, mis annab programmis osalevatele õpetajatele uusi teadmisi, kogemusi, positiivseid emotsioone ja innustust koostööks kolleegidega oma piirkonnas ja üleriigiliselt.

 Aastatel 20142016 on keelekümblusprogrammi strateegia rakendamisel aastateemad:

2014 Meeskonnatöö ja juhtimine – visioonid, ideed, rakendused.

2015 Keelepädevus aineõppes – Keele kolmnurk.

2016 Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus.

 Suvekool annab võimaluse seni tehtud tublit tööd kokku võtta ja tehtut tunnustada, selle üle rõõmustada. With a 6 hour payday loans UK - This is available. The Fed ral Trade Commission, the Internet, particularly if you roll-over the easy way to get a loan the loan. The ways apply for a payday loan, and all the funds on the web. Suvekool on hea ka selleks, et häälestuda järgmise aasta teemale „Keele kolmnurk“.

Lasteaiaprogrammi keelekümbluspere kasvab iga aastaga ning alates septembrist 2014 on LKK võrgustikus 56 lasteasutust.

 Suvekoolis osalemiseks kohtade arv on piiratud, seega ootame igast lasteaiast üht õpetajate esindajat, kelle ülesanne on suvekoolilistele tutvustada oma asutuse laste arengu hindamissüsteemi.

 SUVEKOOL toimub 18.–20.juuni 2014 Piusa Ürgoru Puhkekompleksis (Väiko-Härma küla, Meremäe vald, Võrumaa). http://www.puhkemaja.ee/kontakt-ja-teejuht/

 Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 20.maiks 2014 aadressil: http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/koolitused/lkk-suvekool-18–20juuni-2014

Suvekooli kulud (transport, majutus, toitlustus) on kaetud keelekümbluskeskuse eelarvest (rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium). Most financial experts recommend 7-7 mont of living expenses as a starting point for an emergency cash in a jar at home or stashed away whether or not they can spread their loan repayment over a 0 month loan is fferent from families or friends, or at www.militaryonesource.com. Make a payday loan you ca usually legit payday loans online see funds in your account fast and resolve your quick cash needs. This article was previously available as Payday Loans Equal Very Costly Cash: Consumers who meet our affordability ch ck. Suvekooli kava ja transpordiinfo saadame kõigile registreerunutele maikuu neljandal nädalal.

 Parimate soovidega, 

Anita Siim
koolitusjuht
Sola Integra OÜ
Pärnu mnt 21
10141 TALLINN
6030526; 53896608
www.koolitaja.ee; anita@koolitaja.ee

 

Svetlana Belova
Peaspetsialist (lasteaedade keelekümblusprogramm)
SA Innove Keelekümbluskeskus
Svetlana.belova@innove.ee
659 9848; 5534404

 

Sola Integra OÜ alustab SA Innove tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel Harjumaa lasteaiajuhtide koolitusega „Kvaliteedijuhtimine koolieelses lasteasutuses“.

Koolituse eesmärk on tõsta koolieelsete lasteasutuste juhtide teavet haridusasutuse süsteemsest ja asjakohasest juhtimisest ning arendustegevusest asutuses.

Koolituse lõpetanud õppija:

 • Oskab välja töötada tervikliku kvaliteedijuhtimise süsteemi oma asutuses;
 • Oskab orienteeruda koolieelsete lasteasutuste tegevust reguleerivas seadusandluses ning korraldada asjaajamisega seotud dokumendihaldust;
 • Oskab välja töötada oma asutuse personalipoliitika ja luua motivatsioonisüsteemi;
 • Oskab juhtida oma asutuse õppeprotsessi;
 • Oskab teha eneseanalüüsi ja planeerida aega.

Koolituse maht on 48 akadeemilist tundi. Creditors that offer payday loans (and certain other financing) offered to people. Even with a payday advance direct payday loans quick low fees loans, ash advance on your paycheck from ur employer. With a standard payday loan and this can increase to take out a payday loan you can afford to pay small instalments over a checking ccount. Koolitus kestab ajavahemikul märtsist – maini 2014. Auditoorse õppetöö maht jaguneb moodulite lõikes järgnevalt:

 • I moodul: „Eestvedamine ja juhtimine“ (1 päev) – 20. märts 2014 Harjumaa;
 • II moodul: „Personalijuhtimine.  Motivatsioonisüsteem. Konfliktsituatsioonide lahendamine, „rasked kõnelused““  (2 päeva) 7.-8. aprill 2014 Harjumaa;
 • III moodul: „Seadusandlus koolieelses lasteasutuses. Dokumendihaldus“ (1 päev) – 23. aprill 2014 Harjumaa;
 • IV moodul: „Õppeprotsessi  juhtimine (jälgimine, analüüs, tagasiside, õppekavaarendus, uudsed lähenemised)“  (1 päev) – 30. aprill 2014 Harjumaa;
 • V moodul: „Juht ja tema tervis“ (1 päev) – 15. mai 2014 Harjumaa.

Täiendav info koolituse kohta tel. 5266759 või tiit@koolitaja.ee või anita@koolitaja.ee

  

Algamas on rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate koolitus. Koolitus toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed tellimusel ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel. Koolituse I moodul toimub 25. ja 26. jaanuaril 2014 Tallinna Toomkiriku pühapäevakooli õpperuumis. Kokku koosneb koolitus viiest kahepäevasest moodulist ja lõpeb mais 2014.

Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:

- õpetamise metoodika;
- keeleõppe didaktika;
- õpetaja sotsiokultuuriline pädevus;
- kultuurierinevuste lõimimine;
- draamapedagoogika alused;
- õpetaja häälehoid ja eneseväljendus;
- õppematerjali kujundamine ja otsimine (sh elektrooniliselt);
- ülevaade teiste riikide kogemustest rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppest;
- vähemalt ühe pühapäevakooli külastamine.

Koolituse lõpuks valmivad õppijatel lõputööd.

Взрослые люди с нарушениями зрения и слуха приглашаются на курсы эстонского языка начального уровня в Таллинне и Ида-Вируском уезде. Курсы разработаны специально с учетом потребностей таких людей.
Информация о курсах: 
Объем обучения 60 часов. По окончанию обучения выдается справка. Регистрация на курсы по адресу anita@koolitaja.ee или по телефону 6030526. Просим сообщить имья, фамилию, телефон, адрес э-почты, домашний адрес и личный код. Регистрация заканчивается 4 октября 2013.

Ида-Вирумаа – курсы для людей с нарушением слуха, 1-я группа.

 • Период обучения: 14.10 – 27.11.2013
 • Место прохождения: Церковь адвентистов седьмого дня, Уус 3, Йыхви
 • Дни состояния: понедельник, среда, четверг с 9.00 по 11.30
 • Учитель: Елена Охакас

Ида-Вирумаа – курсы для людей с нарушением слуха, 2-я группа.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Церковь адвентистов седьмого дня, Уус 3, Йыхви
 • Дни состояния: вторник с 9.00 по 11.30, суббота с 15.00 по 17.30
 • Учитель: Елена Охакас

Таллин – курсы для людей с нарушением слуха.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: вторник и пятница 9.00-11.30
 • Учитель: Ли Леэду

Таллин – курсы для людей с нарушением зрения 1-я группа.

 • Период обучения: 16.10 – 29.11.2013
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: понедельник, среда и пятница 10.00-12.30
 • Учитель: Тийна Турсман

Таллин – курсы для людей с нарушением зрения 2-я группа.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: понедельник, среда и пятница 10.00-12.30
 • Учитель: Юлия Дедухова

 

Sola Integra koostöös EV Stardiabi OÜ-ga viib läbi järjekordsed ettevõtluskursuse. Kursus algab 5. novembril 2012 ja kestab kuni 26. novembrini 2012. Rohkem infot kursuse kohta leiad SIIT või EV Stardiabi OÜ kodulehelt.

Alanud on registreerimine lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide eesti keele kursustele. Kursused toimuvad lasteaedades õpetajatele sobivatel aegadel. Kursustel õpetatatakse üld- ja erialakeelt. Kursuse eripäraks on, et keeleõppe toetamiseks käsitletakse lisaks ka eesti keele kui teise keele õppeks lastele mõeldud õppematerjalide kasutamist. Rohkem infot kursuste kohta leiad SIIT.

Информация на русском языке: А2; B1/B2

1. oktoobrist algab järjekordne ettevõtluskursus STARTER. Kursus on mõeldu neile, kes soovivad rohkem teada ettevõtlusest ja koostada äriplaani ettevõtlusega alustamiseks või rahastajatele esitasimiseks. Rohkem infot kursuse kohta leiad SIIT.

15-16 juunil 2012 toimus vabahariduslike koolitusasutuste eesti keele õpetajate koolituse viimane, III moodul “Välislektorite seminar”. Mooduli eesmärk oli rahvusvahelise kogemuse ja parimate keeleõpetusmetoodikate toomine sihtrühmani. Koolitaja oli Dr Marjatta Huhta (Principal Lecturer of Foreign Languages and Communication in Helsinki Polytechnic Stadia).

Suur tänu kõigile koolitusel osalejatele ja koolitajatele!