Kvaliteedijuhtimine koolieelses lasteasutuses

Sola Integra OÜ alustab SA Innove tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel Harjumaa lasteaiajuhtide koolitusega „Kvaliteedijuhtimine koolieelses lasteasutuses“.

Koolituse eesmärk on tõsta koolieelsete lasteasutuste juhtide teavet haridusasutuse süsteemsest ja asjakohasest juhtimisest ning arendustegevusest asutuses.

Koolituse lõpetanud õppija:

 • Oskab välja töötada tervikliku kvaliteedijuhtimise süsteemi oma asutuses;
 • Oskab orienteeruda koolieelsete lasteasutuste tegevust reguleerivas seadusandluses ning korraldada asjaajamisega seotud dokumendihaldust;
 • Oskab välja töötada oma asutuse personalipoliitika ja luua motivatsioonisüsteemi;
 • Oskab juhtida oma asutuse õppeprotsessi;
 • Oskab teha eneseanalüüsi ja planeerida aega.

Koolituse maht on 48 akadeemilist tundi. Koolitus kestab ajavahemikul märtsist – maini 2014. Auditoorse õppetöö maht jaguneb moodulite lõikes järgnevalt:

 • I moodul: „Eestvedamine ja juhtimine“ (1 päev) – 20. märts 2014 Harjumaa;
 • II moodul: „Personalijuhtimine.  Motivatsioonisüsteem. Konfliktsituatsioonide lahendamine, „rasked kõnelused““  (2 päeva) 7.-8. aprill 2014 Harjumaa;
 • III moodul: „Seadusandlus koolieelses lasteasutuses. Dokumendihaldus“ (1 päev) – 23. aprill 2014 Harjumaa;
 • IV moodul: „Õppeprotsessi  juhtimine (jälgimine, analüüs, tagasiside, õppekavaarendus, uudsed lähenemised)“  (1 päev) – 30. aprill 2014 Harjumaa;
 • V moodul: „Juht ja tema tervis“ (1 päev) – 15. mai 2014 Harjumaa.

Täiendav info koolituse kohta tel. 5266759 või tiit@koolitaja.ee või anita@koolitaja.ee

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate koolitus

  

Algamas on rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate koolitus. Koolitus toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed tellimusel ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel. Koolituse I moodul toimub 25. ja 26. jaanuaril 2014 Tallinna Toomkiriku pühapäevakooli õpperuumis. Kokku koosneb koolitus viiest kahepäevasest moodulist ja lõpeb mais 2014.

Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:

- õpetamise metoodika;
- keeleõppe didaktika;
- õpetaja sotsiokultuuriline pädevus;
- kultuurierinevuste lõimimine;
- draamapedagoogika alused;
- õpetaja häälehoid ja eneseväljendus;
- õppematerjali kujundamine ja otsimine (sh elektrooniliselt);
- ülevaade teiste riikide kogemustest rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppest;
- vähemalt ühe pühapäevakooli külastamine.

Koolituse lõpuks valmivad õppijatel lõputööd.

Безплатные курсы эстонского языка для взрослых с нарушениями зрения и нарушениями слуха

Взрослые люди с нарушениями зрения и слуха приглашаются на курсы эстонского языка начального уровня в Таллинне и Ида-Вируском уезде. Курсы разработаны специально с учетом потребностей таких людей.
Информация о курсах: 
Объем обучения 60 часов. По окончанию обучения выдается справка. Регистрация на курсы по адресу anita@koolitaja.ee или по телефону 6030526. Просим сообщить имья, фамилию, телефон, адрес э-почты, домашний адрес и личный код. Регистрация заканчивается 4 октября 2013.

Ида-Вирумаа – курсы для людей с нарушением слуха, 1-я группа.

 • Период обучения: 14.10 – 27.11.2013
 • Место прохождения: Церковь адвентистов седьмого дня, Уус 3, Йыхви
 • Дни состояния: понедельник, среда, четверг с 9.00 по 11.30
 • Учитель: Елена Охакас

Ида-Вирумаа – курсы для людей с нарушением слуха, 2-я группа.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Церковь адвентистов седьмого дня, Уус 3, Йыхви
 • Дни состояния: вторник с 9.00 по 11.30, суббота с 15.00 по 17.30
 • Учитель: Елена Охакас

Таллин – курсы для людей с нарушением слуха.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: вторник и пятница 9.00-11.30
 • Учитель: Ли Леэду

Таллин – курсы для людей с нарушением зрения 1-я группа.

 • Период обучения: 16.10 – 29.11.2013
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: понедельник, среда и пятница 10.00-12.30
 • Учитель: Тийна Турсман

Таллин – курсы для людей с нарушением зрения 2-я группа.

 • Период обучения:
 • Место прохождения: Центр обучения Сола Интегра, Пярнуское ш. 21, 3-й этаж
 • Дни состояния: понедельник, среда и пятница 10.00-12.30
 • Учитель: Юлия Дедухова

 

Eesti keele õppematerjalid vaegkuuljatele ja vaegnägijatele

MISA tellimusel ja Euroopa Liidu toel on valminud on eesti keele õppematerjalid vaegkuuljatele ja vaegnägijatele. Materjalid on mõeldud kasutamiseks eesti keele kursustel tasemele A2. Materjalid leiab allolevatelt linkidelt.

Vaegkuuljate õppematerjalid

Vaegnägijate õppematerjalid

Ettevõtluse kursus

Sola Integra koostöös EV Stardiabi OÜ-ga viib läbi järjekordsed ettevõtluskursuse. Kursus algab 5. novembril 2012 ja kestab kuni 26. novembrini 2012. Rohkem infot kursuse kohta leiad SIIT või EV Stardiabi OÜ kodulehelt.

Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide eesti keele tasemekursused

Alanud on registreerimine lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide eesti keele kursustele. Kursused toimuvad lasteaedades õpetajatele sobivatel aegadel. Kursustel õpetatatakse üld- ja erialakeelt. Kursuse eripäraks on, et keeleõppe toetamiseks käsitletakse lisaks ka eesti keele kui teise keele õppeks lastele mõeldud õppematerjalide kasutamist. Rohkem infot kursuste kohta leiad SIIT.

Информация на русском языке: А2; B1/B2

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

1. oktoobrist algab järjekordne ettevõtluskursus STARTER. Kursus on mõeldu neile, kes soovivad rohkem teada ettevõtlusest ja koostada äriplaani ettevõtlusega alustamiseks või rahastajatele esitasimiseks. Rohkem infot kursuse kohta leiad SIIT.

VAB koolituse 2. päeva rühmatööd

Panime üles VAB 15-16. juuni koolituse teisel päeva rühmatöödes loodud materjalid. Pildid nende kohta leiad SIIT.

Vabahariduslike koolitusasutuste eesti keele õpetajate koolitus on lõppenud.

15-16 juunil 2012 toimus vabahariduslike koolitusasutuste eesti keele õpetajate koolituse viimane, III moodul “Välislektorite seminar”. Mooduli eesmärk oli rahvusvahelise kogemuse ja parimate keeleõpetusmetoodikate toomine sihtrühmani. Koolitaja oli Dr Marjatta Huhta (Principal Lecturer of Foreign Languages and Communication in Helsinki Polytechnic Stadia).

Suur tänu kõigile koolitusel osalejatele ja koolitajatele!